Projekční práce

Projekční činnost zajišťujeme nejen pro akce připravované k realizaci naší společností ale také jako samostatně poskytovanou službu pro naše zákazníky. Projektovou dokumentaci připravujeme ve všech jejích stupních dle veškerých platných vyhlášek Stavebního zákona:

  • studie proveditelnosti
  • dokumentace pro výběrová řízení
  • dokumentace pro stavební povolení
  • realizační projektová dokumentace

 

 

Zaměření této činnosti je orientováno zejména pro optické sítě při využití nejnovějších technologií pokládky a montáže optických kabelů, mikro kabelů, případně samotných vláken. Důležitou činností je i zajištění dokumentace pro překládky komunikačních sítí v rámci rekonstrukcí dopravní infrastruktury. V rámci komplexního přístupu je zajišťováno povolení v souladu se Stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a u vybraných projektů také inženýrská činnost včetně prací spojených se zřizováním věcných břemen, projednáváním a sepisováním smluv o smlouvách budoucích s vlastníky a uživateli dotčených nemovitostí, popřípadě zajistíme s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavření jiné písemné smlouvy anebo přípravu a podání návrhu vyvlastňovacímu úřadu k zajištění práva rozhodnutím.

Napište nám!

JM Optik s.r.o.

JM OPITK s.r.o.
UL.: Vackova 1345
Nové Strašecí PSČ 271 01

Telefon: +420 602 294 140‬